۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه

گنجنامه

" گنجنامه" بر آن است که با کنار هم آوردن و ارائه یکباره نقشه هایی کامل و خوانا، عکسهایی واضح و گویا و تاریخچه ای تنظیم شده بر مبنای مهمترین منابع انتشار یافته در مورد بیش از چهار صد اثر مهم تاریخی - از مسجد و مدرسه گرفته تا خانه و حمام - نه تنها ره تحقیق وپژوهش را  در این زمینه بگشاید ، که خود اسباب تشویق و ترغیب محققان ، کارشناسان، و علاقه مندان را برای مطالعهو تفحص در این آثار فراهم آورد.
در شکل گیری و تدوین و انتشار گنجنامه ( دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ) نقش داشته اند
مجلدات " گنجنامه " ترتیبی موضوعی دارند:
1.خانه های کاشان
2.خانه های اصفهان
3.خانه های زواره
4.خانه های یزد
5.خانه های شیراز
6.خانه ها
7.مساجد جامع
8.مساجد
9.مساجد اصفهان
10.مدارس
11.امامزاده ها، مقابر و تکایا
12.بناهای وابسته به بازار
13.حمام ها
14.کاروانسراها
15.کاخ ها و باغ ها
16.بناهای مذهبی تهران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر